สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ตึกโดม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เลขที่ ๒ ถนนพระจันทร์ แขงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๖๑๓-๓๐๑๕-๖, ๓๙๑๕-๖ และ ๓๐๓๔
โทรสาร : ๖๖ (๒) ๒๒๒-๐๑๕๒
คุณภูมินาถ สวัสดี e-mail : Prominart2000@gmail.com


  

 

 

Socialize