ผู้หญิงกับความรู้ 1 : ว่าด้วยองค์ความรู้
  ผู้หญิงกับความรู้ 2 : Women and Cultural Represetation
  ผู้หญิงกับความรู้ 3 : ผู้หญิงกับระบบจินตนาการ
  ผู้หญิงกับความรู้ 4 : สตรีนิยมกับประวัติศาสตร์
  ผู้หญิงกับความรู้ 5 : สตรีนิยมและสตรีศึกษา
  ผู้หญิงกับความรู้ 6 : มุมมองของคนรุ่นใหม่
  ผู้หญิงกับความรู้ 7 : สรุปการประชุม

ระหว่างวันที่ 6 - 17 ธันวาคม 2542
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ตึกอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 


 • ปัญหาสตรีนิยมในปรัชญาวิทยาศาสตร์ฯ
 • ปีศาจชื่อ "Feminism" : ที่ทางของสตรีนิยมในสังคมไทย
 • เลสเบี้ยนในสังคมไทย
 • หญิงบาร์เบียร์ : พลวัตของตัวตนในบริบทการค้าประเวณีแบบข้ามวัฒนธรรม
 • เปิดปมญาณวิทยา : พิเคราะห์ประเด็นโพสต์โมเดิร์น/สตรีนิยมในการสร้างองค์ความรู้
 • "Gender" ในเกมคอมพิวเตอร์
 • ปัญหาเรื่อง "ส้วม" จากมุมมองสตรีนิยม

ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2543
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ตึกอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์