ประชุมวิชาการประจำปีสตรีศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1  
      "ผู้หญิงกับความรู้"

  ประชุมวิชาการประจำปีสตรีศึกษา ครั้งที่ 2  
      "ผู้หญิงกับความรู้ 2 : เพศ วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมศึกษา"

  ประชุมวิชาการประจำปีสตรีศึกษา ครั้งที่ 3
      "ผู้หญิงกับความรู้ 3 : พื้นที่  อัตลักษณ์  และการสร้างความรู้ของผู้หญิง"

  ประชุมวิชาการประจำปีสตรีศึกษา ครั้งที่ 4
      "ผู้หญิงกับความรู้ ๔ : รัฐ เรื่องเล่า และแนวคิดสกุลหลังอาณานิคม"

  ประชุมวิชาการประจำปีสตรีศึกษา ครั้งที่ 5
      "เวทีวิชาการสตรีศึกษานานาชาติ สรรค์สร้างความรู้สตรีในเอเชีย"
      (Creating Women's Knowledge in Asia)

  ประชุมวิชาการประจำปีสตรีศึกษา ครั้งที่ 6
      "ผู้หญิง ความร้ายกาจ เลือด และสันติ" (The Female Sting, Blood and Peace)

  ประชุมวิชาการประจำปีสตรีศึกษา ครั้งที่ 7
      "ผู้หญิงกับสุขภาวะ"

  ประชุมวิชาการประจำปีสตรีศึกษา ครั้งที่ 8
      "เศรษศาสตร์การเมืองเรื่องเพศ" (Political Economy of Gender)